ANA SAYFA|HAKKIMIZDA|MAKALELER|REFERANSLAR|KADROMUZ|İLETİŞİM|ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI|EĞİTİM SETLERİ|ÖN KAYIT|HABERLER
Uzaktan EğitimÇizim TasarımBilgisayar ve ITGrafik ve Web TasarımAnimasyonAnalizKaliteKurumsal EğitimlerKurumsal Hizmetlerİngilizce
Her yaştan İngilizce dersini öğrenmekte zorluk çeken kişiler, İngilizce öğrenmeye yeni başlayanlar, İyi bir meslek edinmek, iş hayatında İngilizceye ihtiyaç duyanlar, KPDS, TOEFL, IELT, Üniversite Hazırlık Atlama Sınavlarına hazırlanmak isteyenler.
Genel İngilizce
ÜDS Kursları
KPDS Kursları
TOEFL Kursları
Çeviri Kursları
Ticari Yazışma Kursları
Konuşma Kursları
ikiteknik

KPDS KurslarıÖn Kayıt Yaptır !

KPDS

KPDS nedir?

KPDS ? Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
KPDS, yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen kamu ve özel kuruluşlarda çalışan personellerin katıldığı bir sınav olmasının yanı sıra lisansüstü düzeyde eğitimine devam edecekler için veya üniversite öğretim elemanı alımlarında da kıstas kabul edilen, “Kamu Personelinin Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca ÖSYM Başkanlığınca uygulanan bir sınavdır.
KPDS hangi yabancı dillerde yapılır?
Sınav, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunancadan yapılacaktır. Sınav saat 9.30’da başlar ve 3 saat (180 dakika) sürer.
Bir dönem içinde kaç farklı dilden sınava girilebilir?/Önceden seçilmiş olan yabancı dilde daha sonra değişiklik yapmak mümkün müdür?
Bir dönemde yalnız bir yabancı dilden sınava girilebilir. Başvurusunu yapan aday, başvuru süresince ve başvuruların bitimini izleyen beş gün içinde ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden yabancı dil değişikliği yapabilir.

KPDS Hangi illerde yapılır?

KPDS, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Samsun, Sivas, Trabzon ve Van illeri ile Lefkoşa’da yapılır.

KPDS Başvuru Koşulları - Şartları nelerdir?

Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (KPDS), yabancı dil tazminatından yararlanmak isteyen 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (aylıklarını bu kanunun ek geçici maddelerine göre alanlar dâhil), 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa göre çalışmakta olanlar, kadrolar karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalışan personel ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesine tabî sözleşmeli personel katılabilir. Yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personel de bu sınava katılabilir. Yurt Dışında Görevlendirilecek Memurların Seçim Esaslarına Dair Yönetmelik'in değişik 7. maddesi gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarınca yurt dışı teşkilatında sürekli göreve atanacak memurlar ile diğer görevlilerin de bu sınava girmesi gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli statüde çalışacak; a) Mütercim veya tercümanların işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında yabancı dil bilgilerinin asgari (B) düzeyinde, b) Çözümleyici ve programcıların ise işe başlatılabilmeleri için diğer şartlar yanında İngilizce dil bilgilerinin asgari (D) düzeyinde olması gerekmektedir. Bu nedenle, hâlen bu görevlerde çalışmakta olanlardan yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyenler ile söz konusu görevlerde çalışmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunma arzusunda olan fakülte veya yüksekokul mezunları da bu sınava katılabilirler. Araştırma görevlisi seçme ve atama işlemlerinde yabancı dil yeterlik sınavı yerine KPDS sonuçlarının kullanılması olanağı bulunduğundan, Yükseköğretim Kurulunun 16.4.1997 tarih ve 97.13.1034 sayılı kararı uyarınca lisans programlarının son sınıfında veya son sınıftan bir önceki sınıfta okuyan öğrenciler de bu sınava girebileceklerdir. Yükseköğretim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki yurt dışı üniversitelerinin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı programlarından ve Almanca, Fransızca, İngilizce Öğretmenliği ile bu dillerin Mütercim-Tercümanlık programlarından mezun olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin alacakları diplomaların denklik işlemlerinin a) mezun olunan program, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkenin anadilinden farklı ise başvuru sahibinin KPDS'den en az 70 puan alması veya uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan eşdeğer kabul edilen puan almış olması koşuluyla yapılmasına, b) mezun olunan program o ülkenin anadili ile aynı ise alınan diplomaya doğrudan denklik verilmesine karar vermiştir. Bu şartları taşıyarak Yükseköğretim Kuruluna denklik işlemleri için başvuranlara KPDS'ye girebilmeleri için bir yazı verilmektedir. Herhangi bir kurumda çalışmamakla birlikte yabancı dil bilgisi seviyesini tespit ettirmek isteyen fakülte veya yüksekokul mezunları ile üniversitelerce kendilerinden KPDS puanı istenen öğrenciler de bu sınava katılabilir.

KPDS ne zaman yapılır? / KPDS yılda kaç defa yapılır?

KPDS, Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere yılda 2 kez yapılır.
Mayıs KPDS mi zor Kasım KPDS mi?
İki dönem arasında böyle bir ayırım yapamayız. Ancak KPDS sınavı son yıllarda giderek daha ılımlı sorular içermektedir. Ancak iyi bir rehberin gözetiminde, doğru yöntemler, kalitesini kanıtlamış kaynaklar, yeterli ve sıkı bir çalışma ile ulaşılamayacak puan erişilemeyecek hedef yoktur. Maltepe Akademi Yabacı Dil Departmanı olarak hedefinize giden yolda daima yanınızdayız.
KPDS de en çok hangi dil bilgisi konuları çıkar?
KPDS de en çok zamanlar, bağlaçlar, koşul cümleleri, isim ve sıfat cümlecikleri çıkar.
KPDS de puan nasıl hesaplanır? KPDS de standart sapma var mıdır?
KPDS her biri 1.25 (sabit) puan değerinde 80 sorudan oluşur ve standart sapma yoktur.
KPDS’de yanlış doğruyu götürür mü?
Hayır. KPDS sınavında 80 sorunun her biri 1.25 puandır. Bu nedenle boş soru bırakmayınız.
KPDS sınav süresi 180 dk. olmasına rağmen neden zaman problemi yaşanıyor?
KPDS süresi 180 dakikadır. Ancak KPDS okuma ve okuduğunu anlama ağırlıklı bir sınav olduğundan ötürü buna yönelik daha çok soru, daha uzun ve seviyesi nispeten daha ağır metinler seçilmektedir. Bu da haliyle okuma ve paragraf sorularında problem yaşayanlar için sorun teşkil etmektedir.
KPDS’de teknikler-taktikler işe yarar mı? Yararsa ne kadar işe yarar?
Sınavlarda kullanılabilecek belli teknik, taktik ve genellemelerin olduğu bir gerçektir. Birisinin okuyarak dakikalar harcadığı bir soruyu başka birisi neredeyse hiç okumadan bile çözebilir. Hatta bazı sorular okuyarak da çözülemeyebilir. Ancak bütün soruların her zaman bu şekilde çözülebileceğini düşünmek yanlış olur. Bu kuralların hepsi, her zaman işe yaramazlar.

KPDS’de bir adayın sınavının hangi durumlarda geçersiz sayılır?

Bunun için,
- sınava, atandığı salonda girmesi,
- kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
- cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve Soru Kitapçığı Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
- cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
- soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
- sınav sonunda cevap kâğıdı ve soru kitapçığını sınav görevlilerine teslim etmesi,
- salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.
KPDS hazırlığı ne kadar sürer? Bu süre sonunda İngilizce konuşup, konuşulanı anlamak mümkün müdür?
KPDS hazırlık döneminde, sürenin uzzcxnunluğundan çok bu sürenin nasıl geçirildiğinin önemli olduğunu unutmamak gerekir. Sınav İngilizcesi ve Genel İngilizce hazırlığının birbirinden farklı şeyler olduğunu unutmayalım. KPDS’den yüksek puan almış kişiler iyi İngilizce konuşur şeklinde bir genelleme yapmak yanlış olur. Ancak pek tabii ki bu hazırlık süreci sizin okuma, anlama ve konuşma sürecinizi olumlu yönde etkileyecektir.

KPDS ye hazırlanmak için hangi seviyede olmam gerekir?

KPDS’ye hazırlanmak için belli bir seviyede olmanız gerekmez. Başladığınız noktadan çok, ne kadar verimli çalıştığınız önemlidir; mühim olan sizin hedefe gidebilecek güce sahip olup olmadığınız, doğru yol ve rehberler seçip seçmediğinizdir. Maltepe Akdemi Yabacı Dil Kursu sizin için en doğru seçim ve rehber olacaktır.

KPDS değerlendirme işlemi nasıl yapılır? / KPDS dereceleri nelerdir?

Çoktan seçmeli testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve her doğru cevap için 1.25 puan verilecektir. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak puanları bulunur. Test hazırlanmayan dillerde çeviriler ÖSYM'de kurulacak olan jüriler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Yabancı dil seviyesi tüm adaylar için geçerli olmak üzere 100 tam puan üzerinden,
72-80 arası soruyu doğru cevaplanmak koşuluyla elde edilen 90 - 100 arasındaki puanlar (A) seviyesi,
63-71 arası soruyu doğru cevaplanmak koşuluyla elde edilen 80 - 89 arasındaki puanlar (B) seviyesi,
56-63 arası soruyu doğru cevaplanmak koşuluyla elde edilen 70 - 79 arasındaki puanlar (C) seviyesi,
48-55 arası soruyu doğru cevaplanmak koşuluyla elde edilen 60 - 69 arasındaki puanlar (D) seviyesi,
40-17 arası soruyu doğru cevaplanmak koşuluyla elde edilen 50 - 59 arasındaki puanlar (E) seviyesi
olarak kabul edilir. Bu seviyelerden hangilerine ne miktarda tazminat ödeneceği ilgili mevzuata göre tespit edilecektir

KPDS'ye Nasıl Çalışılır?

KPDS’ye yönelik çalışma; okuma anlama ve kelime çalışmaları içermelidir. Bunun yanında geçmiş yıl soruları çözülmelidir. Soru çözmeden çalışmak kesinlikle zaman kaybıdır.

 

İLGİLİ HABERLER

Adobe Lisanslı Eğitim MerkeziyizAdobe Lisanslı Eğitim MerkeziyizAdobe'nin içerik oluşturma çözümleri müşterilerin dijital içerikleri daha verimli biçimde oluşturmalarına, dağıtmalarına ve yönetmelerine olanak sağlayan sektörün lider çözümleridir.
3.05.2012
İngilizce Eğitimleri Başlıyorİngilizce Eğitimleri Başlıyor İkiteknik Bilişim İngilizece Eğitimlerine Başlıyor. eğitimde ki tartışılmaz kalitesini Yabancı Dil alanına yansıtmayı planlayan İkiteknik Bilişim Haziran Ayında İngilizce eğitimlerine başlıyor.
5.05.2012
Bütün Programları Lisanslı Tek KurumBütün Programları Lisanslı Tek KurumAnkara da Bütün Programları Lisanslı Kullanan ve Aynı zamanda Adobe ve Autodesk Ürünlerinin Satışını yapabilen tek kurum ikiteknik Bilişimdir.
7.05.2012
TRT Eğitimin Kalitesinden MemnunTRT Eğitimin Kalitesinden MemnunTRT Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Autocad Eğitiminde İkiteknik Bilişimin ve Eğitimin Kalitesi nadeniyle yine Bizi tercih etti.
14.05.2012
Second Shot Hakkınız Olduğunu Biliyor MusunuzSecond Shot Hakkınız Olduğunu Biliyor MusunuzMicrosoft Sınavlarına girmeden Microsoft dan alacağınız Voucher numarası ile herhangibir prometric sınav merkezinde Microsoft Sınavlarına girişinizde sınavdan geçememe durumunuzda ikincikez girişiniz ücretsiz olabilir.
8.11.2012

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK MAKALELER

İkiteknik Bilişim’de Eğitim GarantilidirEğitimde Garantiİkiteknik Bilişim'de Eğitim Garantilidir. Öğrencilerimizden kendini yetgin görmeyenler için, aşağıdaki şartları sağladığı takdirde bir sonraki eğitim döneminde, aldığı eğitime tekrar ücret ödemeksizin tekrar katılabilir. İkiteknik Bilişim’de Eğitim GarantilidirEğitimde Garantiİkiteknik Bilişim'de Eğitim Garantilidir. Öğrencilerimizden kendini yetgin görmeyenler için, aşağıdaki şartları sağladığı takdirde bir sonraki eğitim döneminde, aldığı eğitime tekrar ücret ödemeksizin tekrar katılabilir.
Eğime Önkayıt yapınEğitim Takvimiİkiteknik Bilişim İletişim Bilgileriİkiteknik BilişimFacebookTwitter