ANA SAYFA|HAKKIMIZDA|MAKALELER|REFERANSLAR|KADROMUZ|İLETİŞİM|ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI|EĞİTİM SETLERİ|ÖN KAYIT|HABERLER
Uzaktan EğitimÇizim TasarımBilgisayar ve ITGrafik ve Web TasarımAnimasyonAnalizKaliteKurumsal EğitimlerKurumsal Hizmetlerİngilizce
Ankara da Uzmanlık eğitimlerinin başında gelen Yazılım Uzmanlığı kursu ve Sistem Uzmanlığı kurslarının yanı sıra, Bilgisayar İşletmenlik kursları, Bakım Onarım, Java ile Programlama, Unity3D kursu gibi eğitimler düzenlemekteyiz.
Yazılım Uzmanlığı - BaşlangıçJava Kursu
Yazılım Uzmanlığı - İleriTemel Unity3D Programlama Kursu
Ağ ve Sistem Yöneticiliği - BaşlangıçRobotik Kodlama
Ağ ve Sistem Yöneticiliği - İleri10 Parmak Klavye Kursu
Donanım ve Network KursuPLC Otomasyon Kursu(Temel Seviye)
Bilgisayar İşletmenliğiPLC Otomasyon Kursu(İleri Seviye)
Ms Office 2016 KursuPython - Temel ve Orta seviye
MS SQL Server KursuPython - İleri seviye
ikiteknikikiteknikikiteknik

Java KursuÖn Kayıt Yaptır !

Java Kursu, dünyadaki en yaygın kullanılan programlama platformlarından biri olan Java ve aynı zamanda bu platforma has programlama dilinin öğretildiği bir eğitim paketidir. Günümüzde Java, web tabanlı ticari uygulamalardan uzay teknolojilerine kadar her alanda kullanılmaktadır. Java Kursu ile bu programlama diline iyi bir başlangıç yapabilirsiniz.

 

JAVA İLE NESNE TABANLI PROGRAMLAMA

 • NesneTabanlı Programlama da Temel Prensipler
 • Nesne Kavramı
 • Sınıf Kavramı
 • Özellik (attribute) Kavramı
 • Java Nedir?
 • Java Özellikleri ve kullanım alanları
 • Java kodlama teknikleri
 • Java sanal makinesi (JVM)
 • Garbage Collection
 • Java yazılım ortamı tanıtımı ve kurulumu JDK.
 • JSE
 • JEE
 • JFX
 • JRE
 • Java API
 • Java Archive (JAR) 

Java Programlama Diline Giriş

 • Temel Kavramlar
 • Java yazılım editörleri kurulumu ve kullanımı (Eclipse , NetBeans..)
 • Proje oluşturma
 • Sınıf Oluşturma
 • Paketler ve kullanımları
 • Veri Tipleri, Değişkenler ve Değişken tanımlama
 • Java Aritmetik Operatörleri
 • Javaİlişkisel Operatörler
 • Anahtar Kelimeler (keywords)
 • JavaKalıtım (Inheritance) kavramı ve kullanımı
 • Kapsülleme(Encapsulation)
 • Çok Biçimlilik (Polymorphizm)
 • Modularity Kavramı
 • HierarchyKavramı
 • OperationKavramı
 • GeneralizationKavramı
 • Sanallaştırma(abstraction) ve Abstractclasskulanımı
 • Interface Yapısı ve Kullanımı
 • AssignmentKavramı 

JAVA KONTROL YAPILARI

 • IF-ElseYapısı
 • Else if örneği
 • Switch-Caseyapısı
 • While şartlı döngü yapısı
 • Do-whileşartlı döngü yapısı
 • For Deyimidöngü yapısı
 • Mantıksal Operatörler

JAVA DİZİLER

 • Dizi Kavramı
 • Dizi çeşitleri ve kullanımı
 • Dizi oluşturma ve uygulamalar
 • StringMetodları
 • Hazır Dizi metodlarının kullanımı

JAVA METOD OLUŞTURMA

 • Fonksiyonlar(Methods)
 • Main Fonksiyonu ve argümanları
 • Fonksiyon oluşturma ve çağırma
 • Fonksiyon ve parametreleri
 • Geriye Değer Döndüren Metodlar (Return)
 • Geriye Dğer Döndürmeyen Metodlar (Void)
 • RecursiveMetodlar

JAVA COLLECTION LIST SINIFI

 • Collection (Kolaksiyon) Kavramı ve Collection Framework
 • Collection (Kolaksiyon) çeşitleri
 • ArrayList Sınıfı çeşitleri ve kullanımı
 • ArrayList tanımlama ve kullanımı
 • Set Sınıfı çeşitleri ve kullanımı
 • Map Sınıfı çeşitleri ve kullanımı
 • TreeSet, Hashset , HashMap, HashTable kullanımı
 • ArrayList ve Diziler arası işlemler
 • IteratorSınfı kullanımı

JAVA Class Kullanımı

 • Super Class(Superclass) ve Alt Class (Subclass) kullanımı
 • Public, private, protected tanımlamalar ve özellikleri
 • Abstract Sınıflar
 • Final Metodu ve Sınıfı
 • Interface’ler
 • Inner Sınıflar
 • Random Sınıfı
 • Random Sınıfı ile örnek uygulamalar
 • Scanner Sınıfı ve kullanımı
 • New ile yeni class oluşturma
 • This anahtar kelimesi
 • Get, Set metodları
 • Polimorfizim genel uygulaması
 • Inner class ve kullanımı
 • Sequence Diyagramı
 • Yapılandırıcı (Constructor ) oluşturma 

JAVA HATA KONTROLÜ(EXCEPTION HANDLING)

 • Hata yakalama (Exceptionhandling) kavramı ve özellikleri
 • Try– Catch yapısı ve kullanımı
 • Finally Bloğu
 • Genel Exception Sınıfları
 • Throw Deyimi ve ThrowClause kullanımı

JAVA OPTIONPANE SINIFI UYGULAMALARI

 • Java OptionPane sınıfı Kullanımı
 • MessageDialog Sınıfı ve kullanımı
 • InputDialog Sınıfı ve kullanımı
 • ConfirmDialogSınıfı ve kullanımı

JAVA FILE STREAM UYGULAMALARI

 • Streamkavramı ve kullanımı 
 • Okuma/Yazma ( Input/Output ) stream'ler 
 • Dosya (File) Class Yapısı ve Kullanımı
 • Scanner Class ile Dosya Okuma/Yazma uygulamaları
 • FileWriter Kullanımı
 • PrintWriterKullanımı
 • BufferedReader Kullanımı
 • XML Dosya Yapısı
 • XML Dosya Okuma/Yazma uygulamaları

JAVA ‘THREAD’ (İŞ PARÇACIKLARI)

 • Thread Kavramı
 • Threadmetodları ve Kullanımı
 • ThreadOluşturma
 • ThreadÖncelikleri
 • ThreadPooling 
 • ThreadEşzamanlama
 • RunnableInterface
 • ThreadCommunicationwait() 

JAVA  AWT, APPLET ve SWING SINIFLARI

 • Java Görsel Programlamaya giriş
 • Bileşen (Componenet) yapısı
 • Frame ve JFrame oluşturma ve kullanımı
 • Button ve JButtonoluşturma ve kullanımı
 • Label ve JLabel oluşturma ve kullanımı
 • TextField ve JTextFieldoluşturma ve kullanımı
 • CheckBoxButton ve JButton oluşturma ve kullanımı
 • RadioButtonve JRadioButton oluşturma ve kullanımı
 • Applet Sınıfı
 • Java Applet oluşturma
 • Java Appletmetodları
 • Java Olay (Event) tanımları
 • Java Swing Action Listener sınıfı kullanımı
 • Java Swing Action ListenerAction PerformedOlayı örnek uygulama
 • Graphics Sınıfı kullanımı
 • Graphics Sınıfına ait Draw (çiz) ve Fill (Doldur) metodları

JAVA GUI PROGRAMLAMA (WINDOWS BUILDER)

 • Java GUI Kavramı
 • Java Windows Builder Kullanımı ve Görsel Programlama
 • Java Windows Builder Kurulumu (Eclipse eklentisi)
 • Windows Builderarayüzü tanıtılması
 • Windows Builder projesi oluşturma
 • Windows Builder projeye Bileşen ekleme ve isimlendirme
 • Windows Builder projeye eklenen bileşenlerin özelliklerini değiştirme
 • Windows Builder Yerleşim Yöneticilieri (LayoutManagers)
 • AbsoluteLayout, BorderLayout , FlowLayout yöneticisi
 • GridLayout yöneticisi, BoxLayout yöneticisi
 • Java Windows Builder projesi uygulamaları
 • Action Listener örnek uygulama
 • Windows Builder ile JList bileşeni ile Sipariş Form Örnek Uygulaması
 • Windows Builder Menü ve Sağ tuş menü oluşturma uygulamaları
 • Windows Builder ile JPanel ve JSlider Bileşenleri ve ChangeListener Olayı
 • KeyListenersınıfı ve örnek uygulamalar
 • Mouse Listener Sınıfı ve örnek uygulamalar

JAVA VERİ TABANI ERİŞİMİ (JDBC)

 • Veritabanı(Database) Kavramı
 • Tablo yapısı ve Tabloyu oluşturan veri tipleri
 • Tablo oluşturma,tanımlama
 • Index,PrimaryKey Yapıları
 • Tablolar arası İlişki  Modeli
 • SQL Sorgulama Dili ve Özellikleri
 • SQL Komutları
 • JAVA’daVeritabnı işlemleri
 • JDBC
 • StoredProcedure ve Transactionmanagement kavramları ve kullanımı

 

 

 

 

İLGİLİ HABERLER

TRT Personeli Yine İkiteknik DediTRT Personeli Yine İkiteknik DediTRT personeline Android IOS ve mobil cihazların ileri düzey kullanımı ve yönetimi konulu eğitim için ikiteknik Bilişmi tercih etti. Uygulamalı geçen eğitimde herseviyeden mobil kullanıcıya teknik bilgi aktarımı sağlanmıştır.
24.02.2012
Adobe Lisanslı Eğitim MerkeziyizAdobe Lisanslı Eğitim MerkeziyizAdobe'nin içerik oluşturma çözümleri müşterilerin dijital içerikleri daha verimli biçimde oluşturmalarına, dağıtmalarına ve yönetmelerine olanak sağlayan sektörün lider çözümleridir.
3.05.2012
İngilizce Eğitimleri Başlıyorİngilizce Eğitimleri Başlıyor İkiteknik Bilişim İngilizece Eğitimlerine Başlıyor. eğitimde ki tartışılmaz kalitesini Yabancı Dil alanına yansıtmayı planlayan İkiteknik Bilişim Haziran Ayında İngilizce eğitimlerine başlıyor.
5.05.2012
Bütün Programları Lisanslı Tek KurumBütün Programları Lisanslı Tek KurumAnkara da Bütün Programları Lisanslı Kullanan ve Aynı zamanda Adobe ve Autodesk Ürünlerinin Satışını yapabilen tek kurum ikiteknik Bilişimdir.
7.05.2012
TRT Eğitimin Kalitesinden MemnunTRT Eğitimin Kalitesinden MemnunTRT Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Autocad Eğitiminde İkiteknik Bilişimin ve Eğitimin Kalitesi nadeniyle yine Bizi tercih etti.
14.05.2012
BTK ya Microsoft Office 2010 Eğitimi TamamlandıBTK ya Microsoft Office 2010 Eğitimi TamamlandıMicrosoft Office 2010 Eğitimi Tamamlandı Eğitimde İleri seviye Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access Eğitim başlıkları anlatılmıştır.
17.05.2013

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK MAKALELER

Ado Net NedirAdo.net nedir Ado dot net nedir?ASP'nin ününü kaybetmemesinin en büyük nedeni veritabanları ile bağlantılar kurup bize dinamik web sayfaları oluşturma imkanı vermesidir. Gerçektende ASP bir çok veritabanına bağlantı kurup bunlardaki verileri okuyabiliyor veya bunlarda değişiklikIPv6 nedir?IP V6 Nedir V4 ten farkıIPv6 (IP versiyon 6), henüz geliştirilme ve deneme aşamasında olan bir ağ protokolüdür. 32 bitlik bir adres yapısına sahip olan IPv4'ün adreslemede artık yetersiz kalması ve ciddi sıkıntılar meydana getirmesi üzerine geliştirilmiştir.PHP mi Yoksa ASP.net mi?ASP.NET mi PHP mi ?Bu soru yazılım dünyasına girecek birçok kişinin kafasını karıştıran bir sorundur. Genelde en kolay ve hızlı ögrenilen yazılım dilinden başlamak istenilir fakat bu durum kişiden kişiye değişmektedir.Bir Donanım Elemanının Bilmesi Gereken TerimlerTeknik servis terimlerAĞ BAĞLANTISI: Birbirine kablolu veya kablosuz olarak ve bir iletişim protokolü ile bağlanmış sunucu, yazıcı, kişisel bilgisayar,ASP.Net MVC 4 RC sürümü YayınlandıInsan oğlu zamanın nasıl geçtiğini, yenliklerin karşısına çıktığı zaman fark eden bir canlıdır. Zaman içerisinde yükselen ihtiyaç listelerine karşılık olarak ortaya çıkarılacak çözümlerde bir o kadar gelişiyor.ASP.Net MVC 4 RC sürümü YayınlandıInsan oğlu zamanın nasıl geçtiğini, yenliklerin karşısına çıktığı zaman fark eden bir canlıdır. Zaman içerisinde yükselen ihtiyaç listelerine karşılık olarak ortaya çıkarılacak çözümlerde bir o kadar gelişiyor.Windows Server 2012 DHCP ve ServerWindows Server 2012 DHCP Server KurulumuBu makalemizde, Microsoft'un sunucu işletim sistemleri tarafında çıkarmış olduğu işletim sistemlerinden birisi olan, Windows Server 2012 işletim sistemi üzerinde Dynamic Host Configüration Protocol (DHCP) server servisinin kurulumAutodesk 3ds Max in Başlıca Özellikleri ve Avantajları3D Max Etkin ÖzellilkleriÖnemli Özellikler ve Avantajlar Kaplanmış görsel oluşturma devrimi ve akıllı veri girişimleri ile sınırları zorlamaya devam eden Autodesk(r) 3ds Max(r) 2013 canlandırma yazılımı, ...MCPD Sertifikasyon SınavlarıYazılım Uzmanliği SınavlarıSertifikasyon Yazılım geliştirme uzmanı olduğunuzu Microsoft tarafından belgeleyen MCTS (Microsoft Certified Technology Specialist) ve MCPD (Microsoft Certified Professional Developer)İkiteknik Bilişim’de Eğitim GarantilidirEğitimde Garantiİkiteknik Bilişim'de Eğitim Garantilidir. Öğrencilerimizden kendini yetgin görmeyenler için, aşağıdaki şartları sağladığı takdirde bir sonraki eğitim döneminde, aldığı eğitime tekrar ücret ödemeksizin tekrar katılabilir. İkiteknik Bilişim’de Eğitim GarantilidirEğitimde Garantiİkiteknik Bilişim'de Eğitim Garantilidir. Öğrencilerimizden kendini yetgin görmeyenler için, aşağıdaki şartları sağladığı takdirde bir sonraki eğitim döneminde, aldığı eğitime tekrar ücret ödemeksizin tekrar katılabilir.
Eğime Önkayıt yapınEğitim Takvimiİkiteknik Bilişim İletişim Bilgileriİkiteknik BilişimFacebookTwitter