ANA SAYFA|HAKKIMIZDA|MAKALELER|REFERANSLAR|KADROMUZ|İLETİŞİM|ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI|EĞİTİM SETLERİ|ÖN KAYIT|HABERLER
Bilgisayar ve ITÇizim TasarımGrafik ve Web TasarımAnimasyon EğitimleriAnaliz EğitimleriKaliteKurumsal EğitimlerKurumsal Hizmetlerİngilizce

10 Parmak Klavye Kursları Hız Kesmiyor

  

Toplam 40 Saatlik eğitimle 1 dakikada 120 kelime yazmak için neden bekliyorsunuz? İkiteknik Bilişim Kalitesiyle On Parmak Klavye kursu sadece Peşin 300 TL gibi sembolik bir fiyata verilmektedir. 

On Parmak Kursu Ankara Kızılay İzmir 2 Caddesinde bulunan İkiteknik Bilişim Bünyesinde verilmekte olup. Daha önce onlarca kişiye on parmak f klavye kursu verip kişilerin Zabıt katibi olmalarını sağlayan hocalarımızla yeni sezonda da memur adaylarının yanında.

On parmak kursu alan kişiler rahatlıkla 1 dakikada 120 kelime ve üstü yazabilmektedir. 

On Parmak Eğitimini alan kişiler kurs sonunda Kurs bitirme   belgesi alacaklardır.

On Parmak Kursunun Fiyatı sadece 300 TL dir.

90 ve üstü kelimeyi nasıl yazabilirim?

Hedefinizi Yüksek tutmalısınız 1 Dakikada 120 kelime  hızına ulaşabilmeniz için de izlemeniz gereken iki önemli adım var:

On parmak tekniğini doğru bir şekilde öğrenmek.

1. Doğru onparmak tekniğini kullanıp kullanmadığınızı anlamak için temel kriterler;

  • Yazarken ellere ve ekrana bakmadan sadece metne bakarak yazabilmek,
  • Tuşlara doğru parmaklarla ve doğru şekilde basabilmek
  • Yazarken yapmış olduğunuz yanlışı hissedebilmek)

2. Tekniği öğrendikten sonra bol bol pratik ve hız çalışması yaparak hızınızı artırmak.

Şayet bu şekilde çalışırsanız, hedefinize emin adımlarla ilerler ve sonuç alabilirsiniz.

Onparmak kursunun detayı için İçin Tıklayınız...

Zabıt Katipliği Sınavı için aranan genel şartlar;

1) Genel Şartlar:

a-Türk vatandaşı olmak,

b-İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yazılı sınav tarihinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve yazılı sınav tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d-Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık,

resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

II) Özel Şartlar:

                a-Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek             yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya       bilgisayar bölümlerinden mezun olmak (bu sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlar ile örgün eğitim           yoluyla en az 80 saat bilgisayar dersi veya 150 saat daktilografi dersini başarıyla tamamladığını     belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)

                b-Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup Millî Eğitim Bakanlığı onaylı veya                Millî Eğitim Bakanlığına bağlı öğretim kurumları ya da üniversitelerce düzenlenen kurslar sonuncu verilen   daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

                c-Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo               veya bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazmak. (1- Bu şart hem (a) hem de (b) fıkrasında belirtilen adayları kapsamaktadır. 2- Bu şartın varlığı ilgili adalet komisyonlarınca yapılacak uygulama ile tespit edilecek olup, üç dakikada yanlışsız olarak vuruş hesabı yapılmadan en az doksan                kelime yazamayan adaylar sözlü sınav ve mülâkata alınmayacaklardır.)

                d-Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (memurlar.NET’in Notu:Bu şart sözlü sınavdan sonra araştırılacak bir husustur.)

III-) Puan Şartı:

                Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’nda lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden, 70 ve daha yukarı puan almak.

 

Eğime Önkayıt yapınEğitim Takvimiİkiteknik Bilişim İletişim Bilgileriİkiteknik BilişimFacebookTwitter